Vzdělávání

Skupina enviromentálního vzdělávání zprostředkovává odborné přednášky na téma ochrany přírody a krajiny, šetrného hospodaření atp. V případě zájmu o uspořádání enviromentálně zaměřené přednášky, semináře či dílny nahlédněte do seznamu přednášek, bližší informace podá Marek Drápal.

Tato skupina ve spolupráci s Českou křesťanskou environmentální sítí  připravila vydání publikace Příroda je Boží dar, která propojuje enviromentální témata s křesťanstvím.

Každoročně skupina připravuje náměty pro nedělní školy v rámci Dne Země.

POŽP v oblasti vzdělávání spolupracuje a podporuje ekologicky zaměřené sdružení evangelické mládeže v Horní Krupé Slunečnice.

Zveřejněno dne  21.01.2018