Ekomanagement

Řada členů POŽP významně příspěla k rozběhnutí projektu enviromentální certifikace církevních zařízení zaštítěného Českou křesťanskou environmentální sítí.

POŽP doporučuje všem sborům ČCE studium příručky Ochrana životního prostředí v církvích spolu s vlastní environmentální certifikací.

Zveřejněno dne  07.11.2012